Styrelsen

Ordförande: Ida Hagensen

Övergripande ansvar för föreningens verksamhet.

Ledamot: Monica Karlsson

Ledamot: Marcus Blomqvist

Ledamot: Robin Heed

Ledamot: Storebjörn Nilsen

Ledamot: Sofie Andersson

Ledamot: Emmeli Malmqvist

Suppleant: Athanasios Vagias 

Suppleant:  Ingemar Hedeberg 

Suppleant: Tommy Svärd
 

Jouransvarig gällande akuta ärenden efter kontorstid. Kontaktman för Låsinvest Jour

Telefon:0706-878950

Mail: brfvirvelvind@gmail.com 

Felanmälan: se kontaktuppgifter