Felanmälan

Här hittar du kontaktuppgifter för felanmälan av fastigheten eller din egna lägenhet

Handhas av Göteborgs Service Partner

Vid frågor kring felanmälan, lokalvård och övriga fastighetsfrågor kontakta GSP.

GSP-kundtjänst telnr: 0736-98 36 76

http://www.gbgservicepartner.se/felanm%C3%A4lan-20577220

gbgpartner@hotmail.com

Efter kontorstid kontaktas Låsinvest

Tel: 031 - 21 04 00 alt. 031-80 24 24

Notera att LåsInvest skall användas om man upptäcker svårare skadegörelse, läckage eller andra akut uppkomna händelser som inte kan vänta.