Kontaktuppgifter

 Felanmälan, Fastighetsskötsel och Lokalvård

Handhas av SBC genom Primär fastighetsservice 

Vid frågor kring felanmälan, lokalvård och övriga fastighetsfrågor kontakta SBC kundtjänst

SBC-kundtjänst telnr: 0771-722 722

https://www.sbc.se/Kontakta-SBC/

Efter kontorstid kontaktas Låsinvest