Ansökan om renovering

Vill du renovera din lägenhet? Tänk på att vissa ombyggnadtioner kräver styrelsens godkännande

Om du vill renovera din bostad så skall styrelsens godkännande inhämtas.

Vänligen notera bestämmelserna i våra stadgar och speciellt §43 Stadgar

Ansökan om ombyggnad eller renovering_Reader.pdf

Ladda ned PDF:en och fyll i denna.

Bifoga den sedan i ett mail till styrelsen.

Mailadress till styrelsen hittar ni på informationstavlorna i respektive uppgång.